O nas......About us......

Witamy w naszym małym świecie Bostonków !

Znajdziecie tutaj informacje na temat hodowli psów rasy Boston Terrier, z samego serca Mazur!
Hodowla LAST LOVE to hodowla:

- domowa - gdyż psy są pełnoprawnymi członkami naszej rodziny, dzielą z nami nasz dom, nie żyją z dala od nas w kojcach,
szczenięta odchowywane są w domu i socjalizowane od pierwszych dni,

- specjalistyczna - bo specjalizuje się w 1 rasie psów: Boston Terrier,

- amatorska - bo jest naszą pasją, a nie zawodową profesją i źródłem dochodu. 

Naszą hodowlę możesz odwiedzić w Mrągowie - pięknym, malowniczym mieście położonym na Mazurach.
Środkowa część województwa warmińsko-mazurskiego, ok 60 km od Olsztyna.

Cała przygoda z psami rodowodowymi zaczęła się od zakupu cudnej czarno-białej bostonki. To był początek naszej przygody z ....bostonami, z hodowlą, z wystawami, z ZKWP, z randkami i...z poznawaniem ludzi, którzy rozumieją naszą "chorobliwie zdrową" miłość do zwierząt, psiaków, bostonów, jamników..etc.etc:)

Nasze pieski są sensem naszego życia, prywatnym hobby, które stało się naszym sposobem na życie.
Naszym marzeniem jest aby inni ludzie przekonali się jak mądre i czułe są boston terriery i wszystkie inne pieski oraz ile radości sprawia opieka
nad nimi.
Najważniejszym ostatnim wydarzeniem są narodziny naszego drugiego miotu. 04.03.2014. Przyszły na świat 4 bobasy. Jedna zdrowa suczka i trzy przystojne pieski:).

=============================================================================================

We welcome to our small world of Boston!

You will find information here about the kennel of dogs of the race Terrier Boston, from very heart of Masuria!

LAST LOVE breeding is breeding:

- home - because dogs are full members of our family, are sharing our house with us, don't live a long way from us in playpens, puppies brought up are at home and socjalizowane for the first days,

- specialist - because specializes in 1 dog breed: Terrier Boston,

- amateur - because is our passion, rather than the professional profession and the source of income

You can visit our breeding in Mrągowo - beautiful, vivid city laid on Mazurians. Blade of the Warmian-Mazurian province, ok 60 km from Olsztyn.

The entire adventure with pedigree dogs began from the purchase of the wonderful Bostonian black and white. It was a beginning of our adventure from.... with bostons, with breeding, with exhibitions, from ZKWP, with dates and... with getting to know people which understand our "morbidly healthy" love of animals, doggies, bostons, dachshunds.. etc.etc:)

Our doggies are a meaning of our life, with private hobby which became our way for life. He is our dream so that other people become convinced how are clever and sensitive boston terriery and a care causes all other doggies and how many joys above them.

The most important recent event, is the birth of our second litter. 03/04/2014. Born 4 babies. One healthy girl and three handsome boys.

Nowości

Mamy szczenięta / We have babies

2015-03-19 22:37
Mamy szczeniaczka !!! 1 chłopiec  :) We have puppy ! 1 boy  :)     Zapraszamy do rezerwacji / We invite to reservation